06 20 466 1954 info@zaino.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÉRVÉNYES: A zaino.hu weboldalon, 2017.05.01-től

1.       Általános rendelkezések

1.1     A Webáruházat a Vortex Systems Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető). Az üzemeltető cég adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Vortex Systems Kft.
Székhely: 2096 Üröm, Huszár u. 36.
Ügyfélszolgálat: 1031 Budapest, Római part 27.
Email: info@vortex-systems.hu
Tel.: 06 20 466 1954
Cégjegyzékszám: 13-09-101281
Bejegyzés éve: 2004
Adószám: 13392781-2-13
Bankszámlaszám: CIB 10700378-42189204-51100005
Szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft.

1.2      A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem folytathat.

1.3     Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.4       Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: ÁSZF

1.5    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.6     A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.7       A Webáruház üzemeltetője jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket nem érintik.

2.       Szerzői jog

2.1     Webáruház oldalán található valamennyi tartalom szerzői joga – eltérő rendelkezés hiányában – a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

2.2   A Webáruház fenntartja a jogot, hogy jogi eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

2.3    Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

2.4   A Webáruház vagy annak bármely része más domain-en történő megjelenítése kizárólag Üzemeltető előzetes írásos engedélyével lehetséges.

3.       A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

3.1   Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Vásárló/Felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. Webáruház 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

3.2     Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően akkor jön létre, amikor Vevő kézhez veszi az Eladó által küldött emailt, amelyben Eladó értesíti a Vevőt a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, illetve a szállítás vagy átvétel várható időpontjáról. A fentiek szerinti tájékoztató e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a felhasználó (mint Vevő) és az Vortex Systems Kft. (mint Eladó vagy Szállító) között.

3.3       A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.

3.4     Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

3.5    A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

3.6       A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeltető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hibát haladéktalanul jelezni kell az info@zaino.hu email címen. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést Eladó nem köteles teljesíteni.

3.7     A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

3.8      Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A raktárkészlet változások miatt esetenként előfordulhat, hogy a rendszer olyan terméket is „raktáron” lévőnek jelez, amely valójában nincs raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően a megadott elérhetőségeken tájékoztatja a vásárlót és megoldási javaslatokat ad.

3.9     Az Eladó jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ön által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

3.10   A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

3.11    A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vásárló előzetes banki utalással, PayPal fizetéssel, az ügyfélszolgálaton történő készpénzes fizetéssel, illetve a futárnak történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti (utánvét).

3.12    A megrendelt termékeket a vásárló választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre, illetve mód van személyes átvételre is az Eladó ügyfélszolgálatán. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a vásárló a várható szállítási napról emailben vagy telefonon kap értesítést. Személyes átvétel választása esetén a vásárló értesítést kap emailen, amelyet követő 3 munkanapon belül a csomag személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton. A megrendelt termékek 3 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására vagy személyes átvételére a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani. Az ügyfélszolgálat nyitva tartását a weboldal tartalmazza. A rendeléseket a Webáruház általában 2-3 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.

3.13   Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.

3.14    Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

4.       Jótállás

4.1       Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

4.2       Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Felhasználónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.3       Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.       A vásárlástól való elállás joga

5.1     A Webáruház vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog.

5.2    Vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

5.3      Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.

5.4       Webáruház kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5.5       Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton, személyesen vagy telefonon jelentheti be. A vásárló az elállási szándékát a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozatminta útján is közölheti.

5.6    Amennyiben Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül utaljuk vissza a termék vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával, illetve kivéve, ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást kért – ez esetben a többletköltséget a Webáruház nem köteles megtéríteni. Webáruházunk azonban jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

5.7       A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

5.8       Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, a termék újbóli elküldését viszont vásárló saján költségén igényelheti..

6.       A felelősség korlátozása

6.1     Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2       Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
•  Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
•  Bármely szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3       Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4    Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6.5       A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

6.6      Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a Webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzéteheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

7.       Panaszkezelés

7.1    A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, email cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

7.2       A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

7.3       Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, Honlap cím: www.panaszrendezes.hu).

 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS 30.000 FT FELETT! Elrejtés